काठमाडौं महानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

शिक्षा विभाग

काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं

सूचना प्रकाशन मिति : २०८१/०३/१४

कक्षा ११ मा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

काठमाडौं महानगरपालिका भित्र सञ्चालित कक्षा ११ अध्यापन हुने संस्थागत शिक्षण संस्थामा शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ का लागि छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोट गर्न सञ्चालन हुने परीक्षाका लागि मिति २०८० साल चैत्र १७ गते देखि सञ्चालित SEE परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीहरूले मिति २०८१ आषाढ १५ गते बिहान १०:०० बजेदेखि मिति २०८१ आषाढ २९ गते शनिबार राति ११:५९ बजेसम्म महानगरपालिकाको वेबसाइट वा entrance.kathmandu.gov.np मार्फत अनलाइन आवेदन फाराम पेस (Online Application Form Submission) गर्न सूचना आह्वान गरिएको छ।

१. छात्रवृत्ति परीक्षा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको विवरण :
विषय परीक्षा हुने मिति
Science/Management/ Humanities/ Education/ Law मिति २०८१ श्रावण ४ गते बिहानको ०८:०० बजेदेखि बिहान १०:०० बजेसम्म

उल्लिखित सबै कार्यक्रमको पूर्णाङ्क १०० र परीक्षा समयावधि दुई घण्टाको हुनेछ। उम्मेदवारले एकभन्दा बढी शैक्षिक विषयमा आवेदन फाराम पेस गर्न पाउने छैन।

२. अनलाइन आवेदन फाराम पेस गर्ने शुल्क र समय

फाराम पेस गर्ने अन्तिम मिति : मिति २०८१ असार २९ गते राती ११:५९ बजेसम्म

आवेदन शुल्क : निशुल्क

नोट :- अनलाइन फाराम पेस (submit) गर्नुअघि सच्याउने (edit) तथा पूनरावलोकन (preview) गर्ने प्रावधान राखिएको छ । फाराम पेस (submit) गरी confirmation प्राप्त गरिसकेपछि महानगरपालिकाबाट सच्याउन वा थप गर्न इमेल मार्फत अनुरोध गरेमा मात्र फाराम सच्याउन वा विवरण थप गर्न सकिने छ ।

३. विभिन्न कार्यक्रममा आवेदन दिन आवश्यक न्यूनतम योग्यता
 • क. SEE मा न्यूनतम 1.6 GPA ल्याई पूरा गरेको
 • ख. सामुदायिक विद्यालयबाट अध्ययन गरी SEE पूरा गरेको
 • ग. काठमाडौं महानगरपालिकाको स्थायी बासिन्दाको हकमा जन्मदर्ता वा नागरिकता वा बसाईसराईको प्रमाणपत्र
 • घ. ल्याण्डफिल्ड साइडबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र नुवाकोट जिल्ला ककनी गाउँपालिकाको वडा नं १,२,३ र धादिङ जिल्लाको धुनिवेशी नगरपालिका वडा नम्बर १,३,४ का स्थायी बासिन्दा (नागरिकता वा जन्मदर्ता) र सम्बन्धित वडाको सिफारिसपत्र
 • ङ. संस्थागत विद्यालयमा कक्षा १० सम्म छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको
४. प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम र उत्तीर्णाङ्क सम्बन्धी व्यवस्था
 • (१) सबै प्रश्नहरु बहुवैकल्पिक हुनेछन् ।
 • (२) कक्षा १० को पाठ्यक्रममा आधारित अनिवार्य गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषयबाट ३०/३० प्रश्र र सामान्य ज्ञानबाट १० प्रश्र सोधिनेछ ।
 • (३) छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण हुन न्यूनतम ४० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
 • (४) गलत उत्तरका लागि नेगेटिभ मार्किङ (negative marking) गरिने छैन ।
५. अनलाइन आवेदन फाराम पेस गर्ने विधि तथा निर्देशनहरू
 • क. अनलाइन फाराम यस महानगरको वेबसाइट www.kathmandu.gov.np वा entrance.kathmandu.gov.np मा उपलब्ध हुनेछ । सो आवेदन फाराम तोकिएको समयावधिभित्र अनलाइन माध्यमबाट मात्र पेस गर्न सकिनेछ।
 • ख. अनलाइन फाराम भर्दाका बखत नै आफुले अध्ययन गर्न चाहेको विषयअनुसार विद्यालयको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्नुपर्नेछ । सोहीबमोजिम योग्यताक्रम प्रकाशित हुनेछ ।
 • ग. अनलाइन फाराम भर्न चाहिने आवश्यक कागजात (फोटो)
  • SEE प्रवेश पत्र
  • पासपोर्ट साईजको फोटो
  • नागरिकताको प्रमाण पत्र वा जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र
  • SEE को चारित्रिक प्रमाण पत्र वा ट्रान्सफर प्रमाणपत्र वा विद्यालयको सिफारिसपत्र
  • सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीका लागि अनुसूची १ बमोजिमको सिफारिसपत्र
  • संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीका लागि अनुसूची २ बमोजिमको सिफारिसपत्र
  • तोकिएको आरक्षित समूहमा फाराम भर्नेको हकमा बुँदा नं. ७ (१) मा उल्लेख भएबमोजिमका प्रमाण पत्र
  • काठमाडौं महानगरपालिकाको स्थायी बासिन्दा र ल्यान्डफिल्ड साइडका बासिन्दाको हकमा बुँदा नं ७ (२) मा उल्लेख भएबमोजिमका प्रमाण पत्र
  • सिफारिसको ढाँचा यसै सूचनाको अन्तिममा संलग्न छ।
 • घ. पेस गरेका विवरणहरु झुठो ठहरेमा त्यस्ता उम्मेदवारहरूको आवेदन फाराम रद्द गरिनुका साथै भर्ना भइसकेको भए पनि भर्ना समेत रद्द गरिनेछ।
 • ङ. अनलाइन फाराम भर्नका लागि SEE परीक्षाको विवरण भर्नुपर्नेछ र सो विवरण मिलेमा मात्र मुख्य फाराम खुल्नेछ ।
 • च. सम्बन्धित विवरण रुजु भएपछि अनलाइन फारामको मुख्य पेज खुल्नेछ। यो पेजमा आफूसँग सम्बन्धित विवरणहरू माग गरिएअनुसार भर्नुपर्नेछ ।
 • छ. आफ्ना सबै विवरणहरू भरि सकेर पुनरावलोकन (Preview) गरे पश्चात् अर्को पेजमा आफूले भरेको एकमुष्ट विवरण देखिनेछ । पुनः माथिबाट सम्पूर्ण विवरण सही भए/नभएको जाँच गरी सही नभएमा संशोधन बटन (edit button) मा क्लिक (click) गरी सच्याउन सकिनेछ। आफूले भरेको विवरण ठिक भएमा पेस गर्ने बटन (submit button) मा क्लिक (click) गर्ने । सो button क्लिक (click) गरे पश्चात सुनिश्चित गर्ने बक्स (confirmation box) आउँछ र फारम अनलाइन पेस (form submit) भएपश्चात कुनै पनि विवरण सच्याउन सकिने छैन ।
 • ज. फोटो तथा अन्य आवश्यक डकुमेन्ट मोबाइलले फोटो खिचेरसमेत अपलोड गर्न सकिने छ ।
 • झ. आवेदन फारम अनलाइन पेस (form submit) भएपश्चात सुनिश्चित गर्ने पृष्ठ (confirmation page) देखिनेछ जसलाई प्रिन्ट तथा डाउनलोड गर्न सकिनेछ । (Note: Confirmation Page भनेको Admit Card नभई Online Form भरेको प्रमाण मात्र हो यसका आधारमा मात्र छात्रवृत्ति परीक्षामा सहभागी हुन पाईने छैन।
 • ञ. विभागबाट फाराम रुजु यकिन भएपश्चात विवरण मिलेमा मात्र Final confirmation पठाइनेछ।
६.छात्रवृत्ति छनोटसम्बन्धी सीट वितरण, आवेदनसाथ पेश गर्नुपर्ने कागजात, प्रवेशपत्रसम्बन्धी व्यवस्था, नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचना बमोजिम हुनेछ । विस्तृत सूचनाका लागि यहाँ Click गर्नुहोस् ।

छात्रवृत्ति सम्बन्धी गुनासो वा केही सोधपुछ गर्नुपरेमा काठमाडौं महानगरपालिकाको टेलिफोन नं. ९८५११९९९४५ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। प्राविधिक सहायताको लागि examdoe@kathmandu.gov.np मा इमेल गर्न सकिनेछ।

आवश्यक सहजीकरणका लागि सम्पर्क व्यक्ति र नम्बरः 

प्रभु योङ्हाङ        :   ९८१६०४०२०६ 

प्रल्हाद खतिवडा    :   ९८४९०७४५६१, 

रामचन्द्र खड्का     :   ९८५४०४२०२६ 

इन्द्र प्रसाद दाहाल   :  ९८५१०६६६१७

नेत्रनारायण पौडेल   :  ९८५११९९९४५

Online Application For Scholarship Merit(Grade 11)

SEE Result Published Date: 2081/03/13
1

{{'PERSONAL_INFO' | translate}}

2

{{'ACADEMIC_INFO' | translate}}

3

{{'RESERVATION_INFO' | translate}}

{{'PERSONAL_INFO' | translate}}

2

{{'ACADEMIC_INFO' | translate}}

3

{{'RESERVATION_INFO' | translate}}

{{'PERSONAL_INFO' | translate}}

{{'ACADEMIC_INFO' | translate}}

3

{{'RESERVATION_INFO' | translate}}

{{'PERSONAL_INFO' | translate}}

{{'ACADEMIC_INFO' | translate}}

{{'RESERVATION_INFO' | translate}}

{{'PERSONAL_INFO' | translate}}

{{'CANDIDATES_NAME' | translate}}
Remove Current Logo
Remove Signature
{{'F_NAME' | translate}} *
{{'M_NAME' | translate}} *
{{'GF_NAME' | translate}} *
{{'PER_ADDRESS' | translate}} *
{{'TEMP_ADDRESS' | translate}} *
{{'BCC' | translate}} *
*
{{'UPLOAD_BC' | translate}} *

{{'ACADEMIC_INFO' | translate}}

{{'SCHOOL_DETAILS' | translate}}*
विद्यालयले जारी गरेको चारित्रिक वा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र वा सिफारिसपत्र अपलोड गर्नुहोस् । (यो अनुसूची १ वा २ फाराम होइन) *
{{'APPLIED_SUBJECT' | translate}} *
{{'PRIORITYWISE_' | translate}}*
{{'SNO' | translate}} {{'APPLIED_SCHOOL' | translate}} {{'ACTION' | translate}}
{{$index+1}}

{{'RESERVATION_INFO' | translate}}


शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई {{newScholarship.SchoolDistrictName}} वा {{newScholarship.SchoolLocalLevelName}} बाट सामुदायिक विद्यालय प्रमाणित प्रमाणपत्र (अनुसूची - १) अपलोड गर्नुहोस् ।
संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको भनी अनुसूची - २ बमोजिमको ढाँचामा विद्यालयको सिफारिसपत्र अपलोड गर्नुहोस् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता वा बसाईसराईको प्रमाणपत्र वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत स्थायी ठेगाना भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुहोस् ।
ल्याण्डफिल्ड साइड प्रभावित क्षेत्रको विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र *

ल्याण्डफिल्ड साइडबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र नुवाकोट जिल्ला ककनी गाउँपालिकाको वडा नं १,२,३ र धादिङ्ग जिल्लाको धुनिवेशी नगरपालिका वडा नं १,३,४ को सिफारिसपत्र

*
{{'GROUPWISE_CERTI' | translate}}
{{'RESERVATION_GROUP' | translate}}: {{ G.ReservationGroupName }}

Preview Your Form

काठमाडौं महानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

शिक्षा विभाग

छात्रवृत्ति छनोट परिक्षा, २०८१

{{'PERSONAL_INFO' | translate}}

{{'CANDIDATES_NAME' | translate}}
{{newScholarship.FirstName}}
{{newScholarship.MiddleName}}
{{newScholarship.LastName}}
{{ newScholarship.Gender === 1 ? "Male" : newScholarship.Gender === 2 ? "Female" : "Other" }}
{{newScholarship.DOBDet.dateBS}}
{{newScholarship.DOB_TMP |dateFormat}}
{{newScholarship.SEESymbolNo}} {{newScholarship.Alphabet}}
{{newScholarship.GPA}}
{{newScholarship.Email}}
{{newScholarship.MobileNo}}
{{'F_NAME' | translate}} *
{{newScholarship.F_FirstName}}
{{newScholarship.F_MiddleName}}
{{newScholarship.F_LastName}}
{{'M_NAME' | translate}} *
{{newScholarship.M_FirstName}}
{{newScholarship.M_MiddleName}}
{{newScholarship.M_LastName}}
{{'GF_NAME' | translate}} *
{{newScholarship.GF_FirstName}}
{{newScholarship.GF_MiddleName}}
{{newScholarship.GF_LastName}}
{{'PER_ADDRESS' | translate}} *
{{newScholarship.P_ProvinceName}}
{{newScholarship.P_DistrictName}}
{{newScholarship.P_LocalLevelName}}
{{newScholarship.P_WardNo}}
{{newScholarship.P_ToleStreet}}
{{'TEMP_ADDRESS' | translate}} *
{{newScholarship.Temp_ProvinceName}}
{{newScholarship.Temp_DistrictName}}
{{newScholarship.Temp_LocalLevelName}}
{{newScholarship.Temp_WardNo}}
{{newScholarship.Temp_ToleStreet}}
{{'BCC' | translate}} *
{{ newScholarship.BC_CertificateTypeId === 1 ? "Citizenship Certificate" : "Birth Certificate" }}
{{newScholarship.BC_CertificateNo}}
{{(newScholarship.BC_IssuedDateDet ? newScholarship.BC_IssuedDateDet.dateBS : (newScholarship.BC_IssuedDate_TMP |dateFormat) )}}
{{newScholarship.BC_IssuedDistrictName}}
{{newScholarship.BC_IssuedLocalLevelName}}
{{'UPLOAD_BC' | translate}} *
{{ newScholarship.BC_DocumentNameId === 1 ? "Citizenship Certificate" : "Birth Certificate" }}


{{'ACADEMIC_INFO' | translate}}

{{newScholarship.SEESymbolNo}} {{newScholarship.Alphabet}}
{{newScholarship.GPA}}
{{newScholarship.EquivalentBoardName}}
{{'SCHOOL_DETAILS' | translate}}*
{{newScholarship.SchoolName}}
{{ newScholarship.SchoolTypeId === 1 ? " Community (Government)" : "Private (Institutional)" }}
{{newScholarship.SchoolDistrictName}}
{{newScholarship.SchoolLocalLevelName}}
{{newScholarship.SchoolWardNo}}
विद्यालयले जारी गरेको चारित्रिक वा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र वा सिफारिसपत्र अपलोड गर्नुहोस् । (यो अनुसूची १ वा २ फाराम होइन) *
{{(newScholarship.Certi_IssuedDateDet ? newScholarship.Certi_IssuedDateDet.dateBS : (newScholarship.Certi_IssuedDate_TMP |dateFormat)) }}
{{'APPLIED_SUBJECT' | translate}} *
{{newScholarship.AppliedSubjectName}}
{{'PRIORITYWISE_' | translate}}*
{{'SNO' | translate}} {{'APPLIED_SCHOOL' | translate}}
{{$index+1}}

{{'RESERVATION_INFO' | translate}}


{{newScholarship.ScholarshipTypeName}}
{{newScholarship.ScholarshipTypeName}}
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई {{newScholarship.SchoolDistrictName}} वा {{newScholarship.SchoolLocalLevelName}} बाट सामुदायिक विद्यालय प्रमाणित प्रमाणपत्र (अनुसूची - १) अपलोड गर्नुहोस् ।
{{(newScholarship.GovSchoolCerti_IssuedDateDet ? newScholarship.GovSchoolCerti_IssuedDateDet.dateBS : (newScholarship.GovSchoolCerti_IssuedDate_TMP |dateFormat)) }}
{{newScholarship.GovSchoolCerti_RefNo}}
संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको भनी अनुसूची - २ बमोजिमको ढाँचामा विद्यालयको सिफारिसपत्र अपलोड गर्नुहोस् ।
{{(newScholarship.Anusuchi3Doc_IssuedDateDet ? newScholarship.Anusuchi3Doc_IssuedDateDet.dateBS : (newScholarship.Anusuchi3Doc_IssuedDate_TMP |dateFormat)) }}
{{newScholarship.Anusuchi3Doc_RefNo}}

काठमाडौं महानगरपालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता वा बसाईसराईको प्रमाणपत्र वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत स्थायी ठेगाना भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुहोस् ।
{{newScholarship.Mig_WardId}}
{{(newScholarship.MigDoc_IssuedDateDet ? newScholarship.MigDoc_IssuedDateDet.dateBS : (newScholarship.MigDoc_IssuedDate_TMP |dateFormat))}}
{{newScholarship.MigDoc_RefNo}}
ल्याण्डफिल्ड साइड प्रभावित क्षेत्रको विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र *

ल्याण्डफिल्ड साइडबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र नुवाकोट जिल्ला ककनी गाउँपालिकाको वडा नं १,२,३ र धादिङ्ग जिल्लाको धुनिवेशी नगरपालिका वडा नं १,३,४ को सिफारिसपत्र

{{newScholarship.LandfilDistrictName}}
{{newScholarship.LandfillLocalLevelName}}
{{newScholarship.LandfillWardNo}}
{{(newScholarship.LandFill_IssuedDateDet ? newScholarship.LandFill_IssuedDateDet.dateBS : (newScholarship.LandFill_IssuedDate_TMP |dateFormat)) }}
{{newScholarship.LandFill_RefNo}}
{{'GROUPWISE_CERTI' | translate}}
{{newScholarship.ReservationGroupName}}
{{'RESERVATION_GROUP' | translate}}: {{ G.ReservationGroupName }}
{{G.ConcernedAuthorityName}}
{{G.GrpCerti_IssuedDistrictName}}
{{G.GrpCerti_IssuedLocalLevelName}}
{{(G.GroupWiseCerti_IssuedDateDet ? G.GroupWiseCerti_IssuedDateDet.dateBS ? (G.GroupWiseCerti_IssuedDate_TMP |dateFormat)) }}
{{G.GroupWiseCerti_RefNo}}